Projecten 2023

Informatiepaneel Kop van ‘t Land
Aanvraag voor het plaatsen van een informatiepaneel bij Kop van ’t Land aan de Dordtse oever. Veel
wandelaars en fietsers bezoeken de Biesbosch, het informatiepaneel draagt bij aan het vergroten van
de kennis van het gebied en zal door de bezoekers zeer gewaardeerd worden.
Het Streekfonds heeft 3.000,00 € toegekend aan het project.

Natuurdocumentaire over de Biesbosch
Aanvraag financiële ondersteuning voor het maken van een natuurdocumentaire over de Biesbosch.
Een initiatief van filmmaker Bas Kakes en oud- boswachter Jacques van der Neut. Het Streekfonds heeft
een bedrag van 2.000,00 € beschikbaar gesteld.

Schoolboot project
Het initiatief om leerlingen van scholen uit Oosterhout kennis te laten maken met de Biesbosch is
positief ontvangen. Het Schoolbootproject, een samenwerking met Staatsbosbeheer, kan rekenen op
steun van het Streekfonds.
Een bijdrage van in principe 50% van de kosten van het bootvervoer komt voor rekening van het
Streekfonds. Naar verwachting zal de gemeente Oosterhout ook het project ondersteunen.

Belevingstuinkamer met Biesbosch thema
Verzorgingscentrum Aernswaert in Hank richt een zgn. Belevingstuinkamer met het thema Biesbosch
in, ten behoeve van een groep dementerende bewoners. Deze bewoners hebben allen nog mooie
herinneringen aan de Biesbosch. Het Streekfonds heeft stellen 500, 00 euro uit de “kleine projectenpot” beschikbaar gesteld voor het initiatief.

Het Ferstifal
Stichting Veers Erfgoed organiseert een tweedaags festival waarin muziek en het Veers dialect
centraal staan. Het festival sluit slechts in zeer beperkte mate aan bij de doelstellingen van het
Biesbosch Streekfonds. Een bijdrage van 750,00 € wordt beschikbaar gesteld.

BIESBOSCH STREEKFONDS