Projecten 2023

“25 jaar Weidevogelbescherming”
Aanvraag voor een bijdrage aan de jubileumuitgave “25 jaar Weidevogelbescherming”. Natuurvereniging Altenatuur heeft zich met een grote groep vrijwilligers jarenlang ingezet voor de bescherming van weidevogels in het Land van Heusden en Altena. De vereniging draagt hiermee ook bij aan het versterken van de verbinding tussen boeren en natuurliefhebbers. Het Streekfonds heeft aan deze speciale editie 750,00 € toegekend.

Hof van Hedentuin
Aanvraag voor een bijdrage aan het Hof van Heden, een jonge oogsttuin in Almkerk, waar onbespoten groenten – zonder gebruik te maken van kunstmest- worden geteeld. Een plek die ruimte biedt aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, eenzame mensen, die elkaar willen ontmoeten binnen de gemeenschap van Almkerk/Altena. Het vergroten van de biodiversiteit en kennis van de natuur, het ontwikkelen van activiteiten voor verschillende doelgroepen, zoals de organisatie van workshops wordt gekoppeld aan het verblijven op een mooie en gezonde plek. Het Streekfonds heeft een bijdrage van 1050,00 € toegekend aan het project.

Informatiepaneel Veerweg
Aanvraag voor het plaatsen van een informatiepaneel bij het recreatief steunpunt aan de Veerweg. Een grote kaart met afbeeldingen en korte teksten geeft een schat aan informatie voor fietsers en wandelaars die zich willen oriënteren op een bezoek aan Nationaal Park De Biesbosch. Het paneel draagt bij aan het vergroten van de kennis van het gebied en zal door de vele bezoekers gewaardeerd worden. Het Biesbosch Streekfonds 3.000,00 toegekend aan deze aanvraag.

Pluktuin Eethen
Een pluktuin is een prima mogelijkheid om sociale verbintenissen te maken met elkaar en voor elkaar. Een bijkomend aspect is de toenemende armoede, lange rijen voor de voedselbank tonen dat aan. Het is gezond en goed om uit de eigen buurt te eten. Beter voor het milieu, geen vervoer nodig, goed voor ieders gezondheid en beurs.
Gekoppeld aan een buurtvoorziening/ dagopvang wordt een tuin ingericht die door de buurtbewoners zal worden onderhouden. Het ontwikkelen van activiteiten voor verschillende doelgroepen en het bevorderen van de sociale samenhang vormt een belangrijk aspect van dit plan.
Voor het Plan Pluktuin Eethen heeft het Streekfonds een bijdrage van 2500,00 € toegekend.

Veerse Molendag
Het Streekfonds heeft een bijdrage van 500,00 € aan de Veerse Molendag toegekend. Een evenement dat bijdraagt aan het vergroten van de belangstelling voor het cultureel erfgoed in Raamsdonkveer.

Renovatie Werkina
De renovatie van het Zwembad Werkina is een initiatief van vrijwilligers. Het zwembad is gedateerd en het verbeteren van voorzieningen voor de verschillende doelgroepen is een noodzakelijke en goede impuls voor dit zo drukbezochte zwembad. De bijdrage van 2.500,00 € is specifiek bedoeld als een aanvulling op het aanschaffen van het plantmateriaal.

Herbouw schrankkeet
Het Biesboschstreekfonds is van mening dat de herbouw van deze schrankkeet een belangrijke bijdrage levert aan het in stand houden van de kennis over het leven en werken in de Biesbosch. Het project zal zeker door de vele bezoekers gewaardeerd worden. Het Streekfonds stelt een bijdrage van 4.500,00 € ter beschikking voor de realisatie van het project.

Informatiepaneel Kop van ‘t Land
Aanvraag voor het plaatsen van een informatiepaneel bij Kop van ’t Land aan de Dordtse oever. Veel wandelaars en fietsers bezoeken de Biesbosch, het informatiepaneel draagt bij aan het vergroten van de kennis van het gebied en zal door de bezoekers zeer gewaardeerd worden. Het Streekfonds heeft 3.000,00 € toegekend aan het project.

Natuurdocumentaire over de Biesbosch
Aanvraag financiële ondersteuning voor het maken van een natuurdocumentaire over de Biesbosch. Een initiatief van filmmaker Bas Kakes en oud- boswachter Jacques van der Neut. Het Streekfonds heeft een bedrag van 2.000,00 € beschikbaar gesteld.

Schoolboot project
Het Biesboschstreekfonds is van mening dat het enorm belangrijk is om schooljeugd kennis te laten maken met de Biesbosch. Het initiatief om leerlingen van scholen uit Oosterhout kennis te laten maken met de Biesbosch is positief ontvangen. Het Schoolbootproject, een samenwerking met Staatsbosbeheer, kan rekenen op onze steun. Een bijdrage van in principe 50% van de kosten van het bootvervoer komt voor rekening van het Streekfonds. Wij stellen een bedrag van 2.500,00 € ter beschikking. Naar verwachting zal de gemeente Oosterhout ook het project ondersteunen.

Belevingstuinkamer met Biesbosch thema
Verzorgingscentrum Aernswaert in Hank richt een zgn. Belevingstuinkamer met het thema Biesbosch in, ten behoeve van een groep dementerende bewoners. Deze bewoners hebben allen nog mooie herinneringen aan de Biesbosch. Het Streekfonds heeft stellen 500,00 euro uit de “kleine projectenpot” beschikbaar gesteld voor het initiatief.

Het Ferstifal
Stichting Veers Erfgoed organiseert een tweedaags festival waarin muziek en het Veers dialect centraal staan. Het festival sluit slechts in zeer beperkte mate aan bij de doelstellingen van het Biesbosch Streekfonds. Een bijdrage van 750,00 € wordt beschikbaar gesteld.

BIESBOSCH STREEKFONDS