Projecten 2020

Aanvraag Stichting Delta concerten
Een initiatief om jaarlijks laagdrempelige klassieke concerten op verschillende locaties in de Nederlandse Delta/ de Biesbosch te organiseren past goed in de visie van het Biesbosch Streekfonds. Er is in een bijdrage van 2.500,00 toegezegd.

Aanvraag Stichting Wandelnet, Biesbosch pad
De aanvraag wordt ondersteund met een bijdrage van 10.000,00 €. Onder de volgende voorwaarden: – Het bedrag wordt uitgekeerd als er groen licht is, m.a.w. als zeker is dat het plan wordt uitgevoerd. – In principe wordt geen arbeid ondersteund, maar we zijn wel bereid bepaalde voorzieningen te financieren. Het plan is een mooi initiatief en een aanvulling op het recreatief aanbod in onze streek.

Aanvraag Dorpsraad Andel
De aanvraag voor het project “Jeu de Boulesbaan” wordt ondersteund met een eenmalige bijdrage van 1.000,00 € voor de realisatie van het project. Het project sluit op onze doelstellingen. Versterking van de leefbaarheid in de verschillende kernen vinden we belangrijk, jong en oud kunnen van deze voorziening genieten.

Aanvraag IVN Noord Brabant
“IVN Trektochten “, een bijdrage van 5.000,00 € voor de realisatie van het project. Het project sluit goed aan op onze doelstellingen. Versterking van duurzame vrije tijdseconomie in ons prachtige natuurgebied De Biesbosch, waarbij natuurliefhebbers een uitdaging wordt geboden en de ondernemers/gastheren in het gebied betrokken zijn bij het uitdragen van deze bijzondere schoonheid. Het educatieve karakter van de tochten is bovendien bijzonder. Met deze bijdrage worden meer tastbare zaken ondersteund, zoals communicatie, apps’, kaarten, stevige en uitgebreide input op websites, niet alleen die van het IVN maar zo breed mogelijke gekoppeld aan de gastheren en andere ondernemers/voorzieningen in de Biesbosch.

BIESBOSCH STREEKFONDS