Projecten 2018/2019

Aanvraag Project plan Het groene Hart
De Hartenbrigade uit Giessen ontving een bedrag van € 3.500 voor een project. Een buurttuin werd ontwikkeld, om bewoners met elkaar in contact te brengen en aandacht te schenken aan voedselproductie op de schaal van een moestuin.

Aanvraag Stichting Uitwijks Theater (De Stuiter)
Sinds 2007 zorgt De Stuiter jaarlijks voor een theatervoorstelling op locatie. Dit jaar voert het gezelschap in het Almbos “De storm van Shakespeare” op. Toekenning € 750,00. In de aanloop naar de gemeente Altena heeft de Stuiter in 2018 een bijzondere voorstelling opgevoerd, waar eenmalig een hoger bedrag aan is toegekend.

Aanvraag Stichting Biesbosch Museumeiland, Biesbosch 75 jaar Bevrijd
De bijdrage aan dit project richt zich voornamelijk op de thema-expositie op het Biesbosch Museumeiland en satelliet-exposities in andere bezoekerscentra. Ook wordt met de bijdrage van het Streekfonds, ter grootte van 25.000,00 €, de realisatie van fysieke herkenningspunten, zoals monumenten mogelijk gemaakt.

Aanvraag Altenatuur, faunatoren waterberging Dussen, Weidevogelfestival
De leden van de vogelwerkgroep van Altenatuur hebben een faunatoren ontwikkeld waar verschillende beschermde diersoorten, zoals de huiszwaluw, de vleermuis en diverse insecten huisvesting en nestgelegenheid vinden. Hieraan is een bijdrage van 750,00 € geleverd.
In 2018 heeft Altenatuur een bijdrage van 750,00 € uit de “Kleine Projecten pot” ontvangen voor het Weidevogelfestival.

Aanvraag Stichting Duyls Bos, natuurontwikkeling Duyls Bos
Om het Duyls Bos als cultuurhistorisch erfgoed te behouden en verder te ontwikkelen als een groene ontmoetingsplek voor natuureducatie, heeft de Stichting het Streekfonds om een bijdrage gevraagd. Er is een bedrag van 11.300,00 € toegekend. Het Duyls Bos zal met deze bijdrage onder meer een kruidentuin, bijen-en vlindertuin en een boomgaard met oude cultuurgewassen realiseren.

Aanvraag Stichting Hop in Altena, hopkuilen in de gemeente Altena
De Stichting heeft zich ten doel gesteld de van oudsher voorkomende traditionele hopteelt in het Land van Heusden Altena te doen herleven door in elke kern een hopkuil mogelijk te maken. De hop zal worden benut voor het brouwen van specifieke bieren voor elke kern.
Het Streekfonds heeft 5.000,00 € toegekend aan dit initiatief, dat in samenwerking met o.a. Brabants Landschap en Altenatuur wordt uitgevoerd.

Aanvraag Stichting Veers Erfgoed, verplaatsing standbeeld De Rietsnijder
In Raamsdonksveer zal het beeld worden verplaatst naar een locatie, waar de geschiedenis van rietsnijders en griendwerkers in de Biesbosch door middel van dit beeld voor fietsers en wandelaars beter beleefd kan worden. Bijdrage 750,00 €

Aanvraag NP De Biesbosch, informatiepanelen Biesbosch Centrum Dordrecht
Plaatsing van diverse informatiepanelen, uit de reeks Baken-naar -Baken-kaarten, die veel gebruikt en gewaardeerd worden door fietsers en wandelaars. Er is een bedrag van 3.000,00 € beschikbaar gesteld.

Aanvraag ANV Altena Biesbosch plan Ruiterpaden in Altena
In het Land van Heusden en Altena is op initiatief van de Agrarische Natuurvereniging een netwerk van ruiterpaden ontworpen en gerealiseerd in samenwerking met de betrokken gemeenten. Het Streekfonds heeft het initiatief van harte ondersteund met een bedrag van 8.000,00 €.

Aanvraag Stichting Vrienden van de Biesbosch, restauratie Witte Keet
Om de geschiedenis van de oorlog in de Biesbosch voor met name de jeugd te kunnen vertellen is De Witte Keet gerestaureerd. Deze maakt onderdeel uit van verschillende routes, die in de Biesbosch voor dit doel zijn uitgezet. Er is een bedrag van 4.500,00 € toegekend, de restauratie is geslaagd door de hulp van vrijwilligers en sponsoren.

Aanvraag Stichting Buitengewoon
De kinderen van kinderopvang Buitengewoon in Woudrichem worden op speelse wijze in contact gebracht met de natuur. Een speel-leertuin rondom de kinderopvang zal voor dit doel worden ingericht. Er is een bedrag van 5.000,00 € toegekend.

Aanvraag ZLTO Altena Boerenerf dag
De boerenerf dag trekt jaarlijks veel bezoekers, zowel jong als oud. De ZLTO organiseert steeds op een andere locatie deze dag, waar men op informatieve en plezierige wijze kan kennis maken met de grote diversiteit aan agrarische activiteiten in ons gebied. Uit de Kleine Projectenpot wordt jaarlijks 750,00 € bijgedragen.

Aanvraag Stichting Plukroute Hank:
In Hank heeft men een bos ontwikkeld, waar men op tal van manieren kinderen in contact brengt met natuur, een voedselbos, een insectenhotel, een plukroute zijn slechts enkele onderdelen. Met de bijdrage van 4.000,00 € heeft dit project gestalte gekregen.

Aanvraag ANV Altena Biesbosch, reparatie pontje
Het fietspontje is een intensief gebruikte verbinding voor fietsers en wandelaars. Dit initiatief van de ANV is zeer succesvol. Onderhoud en reparatie waren noodzakelijk om het pontje in de vaart te kunnen houden. De bijdrage van 5.000,00 € van het Streekfonds heeft dit mede mogelijk gemaakt.

Aanvraag Stichting Vrienden van de Biesbosch, “Biesbosch onder vuur”
In het kader van “Biesbosch 75 jaar bevrijd” organiseert de Stichting Vrienden van de Biesbosch een twintigtal avondvoorstellingen, waarin men kan beleven wat de “crossings” door de Biesbosch gedurende de oorlogsjaren betekenden. Ook de schooljeugd wordt bij dit project betrokken, een bijdrage van het Streekfonds ter grootte van 4.000,00 € maakt dit mede mogelijk.

Aanvraag Projectplan Het Groene Hart
Ontwikkeling van een openbare tuin rondom sporthal De Jager in Giessen, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, activiteiten ontplooien en genieten van wat de tuin te bieden heeft. Het zet mensen in beweging en draagt bij aan de versterking van de leefbaarheid en de toename van biodiversiteit. Aan het project is in principe een bijdrage van 3.500,00 € toegezegd voor de aanplant van de beplanting.

Aanvraag 600 jaar Biesbosch, een gebeurtenis van formaat
In het kader van 600 jaar Biesbosch wordt door de Stichting Saxifraga een boek over het ontstaan en de geschiedenis van de Biesbosch uitgebracht, landschap, natuur, cultuurhistorie, occupatie zijn slechts enkele van de onderwerpen, die in dit fraaie boek worden beschreven. Aan dit project is vanwege het unieke karakter een bedrag van 3.500,00 € toegezegd.

Aanvraag Opbouw Kasteelmuur Geertruidenberg
Een bijdrage van 1000,00 € is toegekend aan dit project, waarin een deel van het kasteel van Geertruidenberg zichtbaar gemaakt wordt in de openbare ruimte. Op de plaats waar de fundamenten zijn gevonden, zal de muur voor een deel worden opgebouwd.

BIESBOSCH STREEKFONDS