Projecten 2015/2016/2017

Aanvraag Liniepadfestival
Het project “Wat zullen we eten vandaag”, een bijdrage van 1500,00 €. Het project past in de doelstellingen van het Streekfonds, nl. het bevorderen van de vrije tijdseconomie. Het is daarnaast gekoppeld aan een fraaie historische linie in ons gebied.

Aanvraag Stichting Biesbosch Challenge, Made
De Biesbosch Challenge 2017 een bijdrage van 2500,00 €. Het is goed om te zien dat de Biesbosch Challenge zich ontwikkelt en steeds meer deelnemers trekt. Het evenement sluit aan bij de doelstellingen van het Biesbosch Streekfonds, n.l. het stimuleren van de vrije tijdseconomie in ons prachtige gebied. Wij steunen echter geen structurele activiteiten, deze bijdrage is eenmalig.

Aanvraag Boerenerf dag 2017
Een bijdrage van 500, 00 € is toegekend.

Aanvraag Parkschap Nationaal Park De Biesbosch
Brabant nacht, een bijdrage van 2.500,00 € ter ondersteuning van het project Het in de schijnwerpers zetten van het bijzondere gebied is in alle opzichten belangrijk. Wel zijn we van mening dat de aandacht van de media voor het gebied meer zou kunnen worden benut, zodat er een nog betere spin- off ontstaat voor het Parkschap en de betrokken ondernemers

Aanvraag Projectplan de Kudde
Het project “natuurtheater voorstelling KUDDE in NP De Biesbosch een bijdrage van 2.500,00 € van het project. Het bevordert de vrije tijdseconomie. Het speelt zich bovendien af in de Biesbosch, onze nationale trots! Een bijzonder evenement, waar natuur- en cultuurbeleving gekoppeld worden.

Aanvraag Project Watereducatie De Biesbosch
Het project “watereducatieproject NP De Biesbosch “, een bijdrage van 6.050,00 € ter ondersteuning van het project. Passend in de educatieve doelstellingen.

Aanvraag Stichting Vestingfeesten Geertruidenberg
Het project “Vestingdagen Geertruidenberg “, een bijdrage van 500,00 € toe te kennen ter ondersteuning van het project. Het project past in principe in de doelstellingen van het Streekfonds, nl. het bevorderen van de vrije tijdseconomie. Het is daarnaast gekoppeld aan een historische linie in ons gebied.

De Kruidenhof Meeuwen
Een bijdrage van 250,00 € voor het project ontwikkelen website De Kruidenhof. Het Biesbosch Streekfonds hanteert de slogan “de mooiste streken maak je samen”, het bevorderen van bezoek aan de mooie “pareltjes” in onze regio sluit daaropaan. Uw initiatief past zo binnen de doelstellingen van het Biesbosch Streekfonds.

Aanvraag De Zwarte Schuur
Een financiële ondersteuning ten behoeve van het project “Zonnepanelen t.b.v. de Zwarte Schuur” een bijdrage van 5.000,00 €.

Nationaal Park De Biesbosch
Een bijdrage van 3.500,00 € ter ondersteuning van het project met betrekking tot het schoonmaken van de strandjes in de Biesbosch.

Aanvraag Nationaal Park De Biesbosch
Het project Aanpak ontsluiting Biesbosch (BLOC) besloten de principetoezegging terug te brengen tot 12.500,00 € ter ondersteuning van het project.

Aanvraag Biesbosch Museum Eiland
Voor de vernieuwing van de fotopanelen “Wild Life in de Biesbosch”, een bijdrage van 2000,00 €.

Aanvraag World Crank cup 2017
Een eenmalige stimuleringsbijdrage van 2500,00 € ter ondersteuning van uw project. Het is goed om te zien dat er verschillende activiteiten in en om de Biesbosch worden ontwikkeld, die een bijdrage kunnen leveren aan de bekendheid van het Nationaal Park. Het stimuleert de ontwikkeling van de vrije tijdseconomie in ons prachtige gebied en sluit hiermee aan op de doelstellingen van het Biesbosch Streekfonds.

Aanvraag Stichting Biesbosch Challenge Made
Een bijdrage van 2250,00 € aan de Biesbosch Challenge. Het initiatief past binnen de doelstellingen van het Biesbosch Streeknetwerk, die gericht zijn op versterking van duurzame vrijetijdseconomie. Het project is opgeschaald in vergelijk met de eerste Biesbosch Challenge. Het vergroten van de verschillende, in overleg met SBB tot stand gekomen, parcours, die de gehele Biesbosch beslaan draagt sterk bij aan het sportief recreatief en toeristisch imago van de Biesbosch. Ook door meer regionale en landelijke bekendheid aan de Challenge te geven heeft uw initiatief de potentie uit te groeien tot een jaarlijks terugkerend evenement.

Aanvraag ZLTO Altena Biesbosch
750,00 € voor de boeren erfdag, een jaarlijks terugkerend evenement is, Het zichtbaar maken wat de agrarische sector doet is een goede doelstelling. Het Biesbosch Streekfonds hanteert de slogan “de mooiste streken maak je samen”, het bevorderen van de contacten tussen boeren en burgers sluit daaropaan.

Aanvraag Stichting Vrienden van het MEK, Oosterhout
Bijdrage van 6.000,00 € aan het projectplan “Vervanging ganzenvijver” voor het Milieu Educatief Centrum en Kinderboerderij (MEK). Het initiatief past binnen de doelstellingen van het Biesbosch Streeknetwerk. Een project waarbij ouders en kinderen ouders en kinderen op enigerlei wijze bij de natuur worden betrokken.

Aanvraag Stichting Poëzie Land van Altena
Een bijdrage van 2.000,00 € aan het projectplan “Seizoen gedichten in de Biesbosch”.

Aanvraag Stichting Natuur- en Vogelwacht Biesbosch
Een bijdrage van 500,00 € ten behoeve van het project “Avifauna van de Biesbosch”. Alhoewel het om een relatief beperkte doelgroep gaat en het Streekfonds zich het liefst richt op concrete zichtbare realisaties in het gebied, zijn we van mening dat een bijdrage op zijn plaats is. Het Biesbosch Streeknetwerk draagt natuurbeleving vanzelfsprekend ook een warm hart toe. Graag willen wij u wijzen op de grote (vogel)rijkdom van het Gat van de Ham, gemeente Drimmelen. Een goed bereikbaar gebied voor vogelaars.

Aanvraag Veers Erfgoed
Een bijdrage van 475,00 € voor het project. Veerse Molendag. Het gaat om cultuurhistorie en vrije tijdseconomie, beiden belangrijke doelstellingen vanuit het Biesbosch Streeknetwerk.

Aanvraag Nationaal Park De Biesbosch
– de realisatie van vogelpanelen in de kijkhut Tongplaat à 1.000,00 €.
– informatiepanelen à 7.500,00 €
– vier banken en een picknicktafel à 5.000,00 €.
– een bijdrage als cofinanciering van een bruggetje tussen Deeneplaat en Hoge Hof à 10.000,00 €.

Aanvraag New Meanings Woudrichem
Een bijdrage van 5.100,00 €aan het “Haalbaarheidsonderzoek merkijs Boerenhof “. Het initiatief past binnen de doelstellingen van het Biesbosch Streeknetwerk, met name binnen het thema Landbouw en Landschap. De ontwikkeling en afzet van meer streekproducten biedt daarmee ook een meerwaarde voor het gebied vanuit economisch oogpunt.

Aanvraag De heer en mevrouw R.van Oorschot, Drimmelen
Een bedrag van 5.000,00 € ter ondersteuning van het project “Koewachtershuisje Hamsweg Hooge Zwaluwe “. Het initiatief past binnen de doelstellingen van het Biesbosch Streeknetwerk, waarbij ingezet wordt op de ontwikkeling van meer authentieke verblijfsaccommodatie, het plan biedt daarmee ook een meerwaarde voor het gebied vanuit recreatief en economisch oogpunt.

Aanvraag De heer C. Schuller, Drimmelen
“Boek ‘Post in de Biesbosch’ ” een bedrag van 2.500,00 € ter ondersteuning van het project. Het initiatief past binnen de doelstellingen van het Biesbosch Streeknetwerk, met name binnen het thema Leven met water.

Aanvraag ZLTO Oosterhout
Een bijdrage van 985,00 € aan de update van de folder Toer de Boer. Het initiatief past binnen de doelstellingen van het Biesbosch Streeknetwerk, met name binnen het thema versterking van het agrarisch ondernemerschap. Ook in recreatief opzicht is een dergelijk project van groot belang.

Aanvraag Voorbereidingsgroep Het Groene Geheim van Giessen
Een bedrag van 750,00 € ter ondersteuning van het project. Het initiatief past binnen de doelstellingen van het Biesbosch Streeknetwerk, met name binnen de thema’s natuureducatie en duurzaamheid. Ook de kennismaking met het fort Giessen, als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, is van groot belang

Aanvraag Stichting Evenementen Zwaluwe
Een bijdrage van 5.000,00 € aan de Havenfeesten Lage Zwaluwe 2015. Het initiatief past binnen de doelstellingen van het Biesbosch Streeknetwerk, met name binnen het thema „leven met water‟, het versterken van de sociale cohesie in het dorp en het versterken van de relatie met de Biesbosch. Ook in economisch en recreatief opzicht belangrijk.

Aanvraag Streekmarkt Aan de Donge Raamsdonkveer
Een bedrag van 500,00 € ter ondersteuning van het project. Het initiatief past binnen de doelstellingen van het Biesbosch Streeknetwerk, met name binnen het thema Landbouw en Landschap. Het is een kans de bekendheid van het Streekfonds te vergroten.

Aanvraag Belangenvereniging De Kil, Nieuwendijk
Een bijdrage van 1.500,00 € aan “Steiger Bakkerskil Nieuwendijk “. Het project past in de doelstellingen van het Streekfonds. Het verbetert kleinschalige voorzieningen, maakt het water meer leefbaar, versterkt toeristische en recreatieve doelstellingen binnen de regio.

BIESBOSCH STREEKFONDS