Projecten

Het Biesbosch Streekfonds werft en beheert middelen om de unieke kwaliteiten van de Biesbosch en haar omgeving te behouden en te versterken. Gezonde natuur, een mooi landschap, aantrekkelijke routes en ruimte voor ondernemerschap staan centraal. Het Biesbosch Streekfonds stelt geld beschikbaar voor projecten die zich richten op de ontwikkeling, versterking en het behoud van de gebiedskwaliteiten van de Biesboschstreek. Alle financiële bijdrage hebben mooie resultaten opgeleverd. Ook in 2020 staan er weer mooie projecten te wachten. Iedereen met een idee, een project of welk ander initiatief dan ook dat past binnen het denken van het Biesbosch Streeknetwerk, kan een aanvraag indienen voor financiële steun. Daarvoor heeft het Biesbosch Streekfonds een aanvraagprocedure en een beoordelingsprocedure. Bekijk ook onze collage Biesbosch Streekfonds.

Overzicht recente projecten ondersteund door Biesbosch Streekfonds

IVN Trektocht de Biesbosch
Laat je onderdompelen in de overweldigende deltanatuur van Nationaal Park De Biesbosch! In 4 of 5 dagen trek je door de prachtige Brabantse en Dordrechtse Biesbosch, van Gorinchem NS-station naar NS-station Dordrecht. Er zijn geen markeringen in het veld, dus je navigeert de route via de gratis app IVN Routes. Tijdens de trektocht hoor je in de app het audioverhaal Het verlangen naar de overkant, waarin een schipper in De Biesbosch op zoek gaat waar zijn verlangen naar de overkant vandaan komt. Samen met de schipper trek je langs het Waterliniepad, de uitgestrekte deltanatuur van de Oost- en Noordwaard van de Brabantse Biesbosch en vervolgens de Dordrechtse Biesbosch. Op de route kun je bij verschillende Gastheren van de Biesbosch terecht voor een overnachting, een kop koffie met een sterk verhaal en/of een lekkere lunch. Lees meer >

Tweede Jeu de Boules baan in Andel
Biesbosch Streekfonds heeft een bijdrage geleverd aan de aanleg van een tweede Jeu de Boules baan op het terrein bij de Romboutstoren in Andel. Veel mensen beleefden al plezier aan de baan die er al lag. Daarom was een tweede baan zeer welkom. Kom gerust een balletje gooien.

Stichting Uitwijks Theater (De Stuiter)
Sinds 2007 zorgt De Stuiter jaarlijks voor een theatervoorstelling op locatie. Dit jaar voert het gezelschap in het Almbos “De storm van Shakespeare” op. In de aanloop naar de gemeente Altena heeft de Stuiter in 2018 een bijzondere voorstelling opgevoerd, waar eenmalig een hoger bedrag aan is toegekend.

Stichting Biesbosch Museumeiland, Biesbosch 75 jaar Bevrijd
De bijdrage aan dit project richt zich voornamelijk op de thema-expositie op het Biesbosch Museumeiland en satelliet-exposities in andere bezoekerscentra. Ook wordt met de bijdrage van het Streekfonds de realisatie van fysieke herkenningspunten, zoals monumenten mogelijk gemaakt. Bekijk de poster >

Altenatuur, faunatoren waterberging Dussen, Weidevogelfestival
De leden van de vogelwerkgroep van Altenatuur hebben een faunatoren ontwikkeld waar verschillende beschermde diersoorten, zoals de huiszwaluw, de vleermuis en diverse insecten huisvesting en nestgelegenheid vinden. In 2018 heeft Altenatuur een bijdrage uit de Kleine Projectenpot ontvangen voor het Weidevogelfestival.

Stichting Duyls Bos, natuurontwikkeling Duyls Bos
Om het Duyls Bos als cultuurhistorisch erfgoed te behouden en verder te ontwikkelen als een groene ontmoetingsplek voor natuureducatie, heeft de Stichting het Streekfonds om een bijdrage gevraagd. Het Duyls Bos zal met de bijdrage onder meer een kruidentuin, bijen-en vlindertuin en een boomgaard met oude cultuurgewassen realiseren. Lees de publicatie van Kontakt >

Stichting Hop in Altena, hopkuilen in de gemeente Altena
De Stichting heeft zich ten doel gesteld de van oudsher voorkomende traditionele hopteelt in het Land van Heusden Altena te doen herleven door in elke kern een hopkuil mogelijk te maken. De hop zal worden benut voor het brouwen van specifieke bieren voor elke kern. Bekijk de kaart >
Het Streekfonds heeft een bijdrage toegekend aan dit initiatief, dat in samenwerking met o.a. Brabants Landschap en Altenatuur wordt uitgevoerd.

Stichting Veers Erfgoed, verplaatsing standbeeld De Rietsnijder
In Raamsdonksveer zal het beeld worden verplaatst naar een locatie, waar de geschiedenis van rietsnijders en griendwerkers in de Biesbosch door middel van dit beeld voor fietsers en wandelaars beter beleefd kan worden.

NP De Biesbosch, informatiepanelen Biesbosch Centrum Dordrecht
Plaatsing van diverse informatiepanelen, uit de reeks Baken-naar -Baken-kaarten, die veel gebruikt en gewaardeerd worden door fietsers en wandelaars. Er is een bedrag beschikbaar gesteld.

ANV Altena Biesbosch plan Ruiterpaden in Altena
In het Land van Heusden en Altena is op initiatief van de Agrarische Natuurvereniging een netwerk van ruiterpaden ontworpen en gerealiseerd in samenwerking met de betrokken gemeenten. Het Streekfonds heeft het initiatief van harte ondersteund.

Stichting Vrienden van de Biesbosch, restauratie Witte Keet
Om de geschiedenis van de oorlog in de Biesbosch voor met name de jeugd te kunnen vertellen is De Witte Keet gerestaureerd. Deze maakt onderdeel uit van verschillende routes, die in de Biesbosch voor dit doel zijn uitgezet. De restauratie is geslaagd door de hulp van vrijwilligers en sponsoren.

Stichting Buitengewoon
De kinderen van kinderopvang Buitengewoon in Woudrichem worden op speelse wijze in contact gebracht met de natuur. Een speel-leertuin rondom de kinderopvang zal voor dit doel worden ingericht.

ZLTO Altena Boerenerf dag
De boerenerf dag trekt jaarlijks veel bezoekers, zowel jong als oud. De ZLTO organiseert steeds op een andere locatie deze dag, waar men op informatieve en plezierige wijze kan kennis maken met de grote diversiteit aan agrarische activiteiten in ons gebied. Uit de Kleine Projectenpot wordt jaarlijks een bedrag bijgedragen.

 

Stichting Plukroute Hank
In Hank heeft men een bos ontwikkeld, waar men op tal van manieren kinderen in contact brengt met natuur, een voedselbos, een insectenhotel, een plukroute zijn slechts enkele onderdelen. Met de bijdrage heeft dit project gestalte gekregen.

ANV Altena Biesbosch, reparatie pontje
Het fietspontje is een intensief gebruikte verbinding voor fietsers en wandelaars. Dit initiatief van de ANV is zeer succesvol. Onderhoud en reparatie waren noodzakelijk om het pontje in de vaart te kunnen houden. De bijdrage van het Streekfonds heeft dit mede mogelijk gemaakt.

Stichting Vrienden van de Biesbosch, “Biesbosch onder vuur”
In het kader van “Biesbosch 75 jaar bevrijd” organiseert de Stichting Vrienden van de Biesbosch een twintigtal avondvoorstellingen, waarin men kan beleven wat de “crossings” door de Biesbosch gedurende de oorlogsjaren betekenden. Ook de schooljeugd wordt bij dit project betrokken, een bijdrage van het Streekfonds maakt dit mede mogelijk. Bekijk de publicatie in ’t Carillon >

Projectplan Het Groene Hart
Ontwikkeling van een openbare tuin rondom sporthal De Jager in Giessen, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, activiteiten ontplooien en genieten van wat de tuin te bieden heeft. Het zet mensen in beweging en draagt bij aan de versterking van de leefbaarheid en de toename van biodiversiteit. Aan het project is een bijdrage toegezegd voor de aanplant van de beplanting.

600 jaar Biesbosch, een gebeurtenis van formaat
In het kader van 600 jaar Biesbosch wordt door de Stichting Saxifraga een boek over het ontstaan en de geschiedenis van de Biesbosch uitgebracht, landschap, natuur, cultuurhistorie, occupatie zijn slechts enkele van de onderwerpen, die in dit fraaie boek worden beschreven. Aan dit project is vanwege het unieke karakter een bedrag toegezegd.

Opbouw Kasteelmuur Geertruidenberg
Een deel van het kasteel van Geertruidenberg wordt zichtbaar gemaakt in de openbare ruimte. Op de plaats waar de fundamenten zijn gevonden, zal de muur voor een deel worden opgebouwd.

Deltaconcerten
Een initiatief om jaarlijks laagdrempelige klassieke concerten op verschillende locaties in de Nederlandse Delta / de Biesbosch te organiseren heeft onze instemming. Bekijk de folder >

BIESBOSCH STREEKFONDS