Projecten

Het Biesbosch Streekfonds werft en beheert middelen om de unieke kwaliteiten van de Biesbosch en haar omgeving te behouden en te versterken. Gezonde natuur, een mooi landschap, aantrekkelijke routes en ruimte voor ondernemerschap staan centraal. Het Biesbosch Streekfonds stelt geld beschikbaar voor projecten die zich richten op de ontwikkeling, versterking en het behoud van de gebiedskwaliteiten van de Biesboschstreek. Alle financiële bijdragen hebben mooie resultaten opgeleverd. Elk jaar worden er mooie projecten ingediend. Iedereen met een idee, een project of welk ander initiatief dan ook dat past binnen het denken van het Biesbosch Streekfonds, kan een aanvraag indienen voor financiële steun. Daarvoor heeft het Biesbosch Streekfonds een aanvraagprocedure en een beoordelingsprocedure.

Bekijk hier de reeds gesteunde projecten:

BIESBOSCH STREEKFONDS