Projecten

Het Biesbosch Streekfonds werft en beheert middelen om de unieke kwaliteiten van de Biesbosch en haar omgeving te behouden en te versterken. Gezonde natuur, een mooi landschap, aantrekkelijke routes en ruimte voor ondernemerschap staan centraal. Het Biesbosch Streekfonds stelt geld beschikbaar voor projecten die zich richten op de ontwikkeling, versterking en het behoud van de gebiedskwaliteiten van de Biesboschstreek. Alle financiële bijdrage hebben mooie resultaten opgeleverd. Ook in 2019 staan er weer mooie projecten te wachten. Iedereen met een idee, een project of welk ander initiatief dan ook dat past binnen het denken van het Biesbosch Streeknetwerk, kan een aanvraag indienen voor financiële steun. Daarvoor heeft het Biesbosch Streekfonds een aanvraagprocedure en een beoordelingsprocedure. Bekijk ook onze collage Biesbosch Streekfonds.