Staatsbosbeheer

Beschermen, beleven & benutten

Natuur waar je je mee verbonden voelt: daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor! Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor het beleven en benutten ervan, daar streven we naar. Dat zit in onze natuur!

Staatsbosbeheer is er voor het heden, maar ook voor de toekomst. Onder de noemer ‘beschermen, beleven en benutten’ beheert Staatsbosbeheer Nederlandse natuur voor nu en voor later. Het doel is om mensen te betrekken bij de natuur die hen raakt. Staatsbosbeheer bereidt zich voor op een toekomst waarin de publieke financiering voor het beheer van natuur, landschap en recreatie niet langer vanzelfsprekend is en zelfs zal afnemen. Steeds meer moet het werk van Staatsbosbeheer deels uit eigen activiteiten gefinancierd worden. Om de ‘groene ambities’ waar te maken wordt Staatsbosbeheer een maatschappelijk ondernemer. Niet om de hoogst mogelijke omzet te behalen, maar om met renderende zaken betekenisvolle activiteiten te ondernemen en te beschermen, beleven en benutten.

Wil je meer informatie over Staatsbosbeheer? Kijk dan op de website.

BIESBOSCH STREEKFONDS