Nationaal Park De Biesbosch

Nationaal Park De Biesbosch is een prachtig natuurgebied waarvan het behoud en onderhoud zeker niet vanzelfsprekend is. Sinds 1 januari 2021 is de gemeenschappelijke regeling (Parkschap) opgeheven in de Biesbosch. De gemeenten Altena, Drimmelen, Dordrecht zijn samen met Staatsbosbeheer een nieuwe samenwerking aangegaan en zullen (nog) meer gaan afstemmen op het gebied van eenduidige regelgeving, toezicht, handhaving, gastherennetwerk, marketing, communicatie en bezoekersmanagement. Alles voor een optimale beleving van dit natuurgebied, voor ondernemers, bezoekers én bewoners van de Biesbosch. Voor zowel nu als later.

Biesboschverordening
In gezamenlijkheid hebben de drie gemeenten en Staatsbosbeheer het nieuwe juridisch kader vastgesteld. De nieuwe Biesboschverordening is in werking getreden per 1 januari 2021. De Biesboschverordening richt zich op het stellen van regels voor het gebruik van land en water binnen het nieuwe rechtsgebied.

Wil je meer informatie over Nationaal Park de Biesbosch? Kijk dan op de website website.

BIESBOSCH STREEKFONDS