Werkgebied

Het werkgebied van het Biesbosch Streekfonds is het gebied tussen de A16, de N3, de Boven- en Beneden Merwede, de Afgedamde Maas, de Bergse Maas tot de A27, de A59 en tevens het gedeelte van de gemeenten die zich in dit gebied bevinden, maar buiten deze grenzen. Tot het gebied worden gerekend de gemeenten: Altena, Dordrecht, Drimmelen, Geertruidenberg, en Oosterhout.
Het gaat bij de gebiedsafbakening niet alleen om de geografische, maar ook om de historische grens. Het hart van het gebied is het gebied van het Nationaal Park ‘De
Biesbosch’.

BIESBOSCH STREEKFONDS