Bestuur

Voorzitter: Gerard van Hiele, Sleeuwijk
Secretaris: Loes Lijmbach-Schneider, Wijk en Aalburg
Penningmeester: Annemieke Waardijk, Dussen
Bestuurslid: Tony van den Diepstraten, Drimmelen
Bestuurslid: Franska Weterings-Stuffertz, Hank

BIESBOSCH STREEKFONDS