Biesbosch MuseumEiland

In het bezoekerscentrum op het Biesbosch MuseumEiland wordt informatie verstrekt over verschillende wandel- en fietsmogelijkheden. De expositie “Over leven in de Biesbosch” in het Biesbosch Museum toont ontstaan en ontwikkeling van de Biesbosch vanaf de St. Elisabethsvloed in 1421 tot het tegenwoordige Nationaal Park. Daarbij is er speciale aandacht voor de grote rol van de mens op het unieke zoetwatergetijdengebied.

Motivatie om deel te nemen aan Beleef en Geef Biesbosch fonds

De hele Biesbosch is gebaat bij het op peil houden van het voorzieningenniveau in zo breed mogelijke zin. Elke Biesbosch bezoeker profiteert mee van zitbanken, informatiepanelen, aanlegsteigers etc.

Wijze van deelnemen

Een % van de balieverkoop van informatiekaarten als plattegronden alsmede een % van de verkoop van pluchen bevers in de museumwinkel wordt aan het fonds gedoneerd.

Contactgegevens

Biesbosch MuseumEiland
Hilweg 2
4251 MT Werkendam
0183 – 50 40 09
Email: info@biesboschmuseumeiland.nl
Website: biesboschmuseumeiland.nl

BIESBOSCH STREEKFONDS