Nieuws

Biesbosch Streekfonds doneert 6000 euro

juli 2017

Het Biesbosch Streekfonds steekt met liefde gelden in projecten die de streek ten goede komen. Voorzitter Peter Groenestein: “Wij kijken niet alleen naar het Nationale Park. Alles wat grenst aan de Biesbosch of een relatie heeft met het gebied hoort erbij. Onze stichting richt zich op recreatie, natuur, cultuur, educatie en historie. Goede ideeën die vallen binnen onze doelstelling maken een reële kans op een financiële bijdrage.”

School
Staatsbosbeheer vroeg subsidie aan voor het project ‘Watereducatie Biesbosch’ dat zich richt op leerlingen van 10 t/m 14 jaar. Basisschool de Wilgenhoek uit Hank beet de spits af. De leerlingen stapten aan boord van de Fluisterboot die afgemeerd ligt in de haven van hun woonplaats. “Hé meneer, ik hoor de motor niet en we varen toch, hoe kan dat?” Elektrisch varen zorgt voor een geluidloze tocht door kreken en vaargeulen, langs polders en dijken. Plotseling is daar het ijsvogeltje en de kinderen zijn verwonderd als er drie drinkende reeën het struikgewas induiken. De jongelui zijn in de ban van de natuur en blijken van hun juf Esther al veel geleerd te hebben over eb en vloed, over de opslag van drinkwater in het gebied, over de veilige dijken en de zorg voor het schone grondwater.

Project
Vandaag is het voor de leerlingen niet alleen theorie maar moeten ze vooral aan de slag met water. Het doel van vandaag is nader kennismaken met alle facetten van water in en om de Biesbosch. De leerlingen bouwen een gesloten watersysteem na en dat blijkt nog behoorlijk ingewikkeld. Niet veel later zijn ze op het strand met een megapuzzel aan de slag die de landkaart vormt van het gebied. Tussen deze grote puzzel graven zij geulen en bouwen ze dijken, halen ze water en nog eens water om te testen of de dijken het houden en/of de geulen diep genoeg zijn om het water af te voeren.

Educatie
Zowel de voorzitter (Peter Groenestein) als de vice-voorzitter (John van Oosterhout) van het Biesbosch Streekfonds zien hoe het project aanslaat bij de leerlingen. Heel officieel overhandigen zij gebroederlijk een cheque van maar liefst 6.000 euro. Beiden: “We hebben het verzoek van Staatsbosbeheer gehonoreerd omdat we verwachten dat leerlingen een onuitwisbare ervaring beleven tijdens dit educatieve project. Belangrijk is dat scholen uit alle gemeenten rondom de Biesbosch uitgenodigd worden om deel te nemen.”

Schone strandjes en nieuwe bankjes voor Biesbosch

juli 2017

Met een gift uit het Beleef & Geef Biesboschfonds zijn strandjes schoongemaakt en bankjes geplaatst in de Biesbosch. Ondernemers kozen zelf de goede doelen uit en zamelden hiervoor geld in bij hun gasten. Het Biesbosch Streekfonds verdubbelde het bedrag, zodat in totaal € 4500 beschikbaar was.

Schone strandjes
De strandjes in de Aakvlaai zijn erg geliefd bij bootbezitters uit de Biesboschgemeenten Werkendam, Dordrecht en Drimmelen. Door plantengroei raken de strandjes overwoekerd. De afgelopen weken hebben medewerkers van Staatsbosbeheer alle vier de strandjes gefreesd en gezeefd, waarna de plantentroep afgevoerd is. Het strandje dat het slechtst eraan toe is, Krommolle, wordt in juni nog van een nieuwe laag zand voorzien. Als er volgend jaar voldoende geld beschikbaar is, is het volgende strandje aan de beurt.

Nieuwe bankjes
Langs veel gebruikte wandelpaden in de Biesbosch worden in totaal zes bankjes geplaatst. Ze staan op mooie plekjes, waar wandelaars even kunnen uitrusten en van het uitzicht kunnen genieten. Er zijn al nieuwe bankjes geplaatst langs de Kikvorschkil in de Helpolder, bij de opstapplaats van Pontje Grienduil bij de Ottersluis, op polder Turfzakken en op polder Lepelaar (Zuiderklip). Ook op de Toontjesplaat en op het Biesbosch MuseumEiland komen nog nieuwe bankjes.

Beleef & Geef Fonds
Het Beleef & Geef Biesbosch Fonds is opgericht door toeristisch-recreatieve ondernemers om de recreatieve voorzieningen in de Biesbosch op peil te houden. De ondernemers vragen hun gasten om een bijdrage, bijvoorbeeld door de verkoop van knuffelbevers en Biesboschfolders, of door een gift naast de kosten voor een groepsexcursie. In 2016 werd het Beleef & Geef Biesbosch Fonds ondergebracht bij het Biesbosch Streekfonds.

BIESBOSCH STREEKFONDS