Legaat

Goede Doelen kunnen wettelijk als rechtspersoon tot volwaardig erfgenaam benoemd worden. Als u een Goed Doel tot (mede)erfgenaam benoemt, heeft het Goede Doel (samen met uw overige erfgenamen) recht op de algehele nalatenschap. Met andere woorden: het Goede Doel erft (een deel van) de baten én van de eventuele schulden van uw nalatenschap.
Erfgenamen hebben het recht een nalatenschap te weigeren. In de praktijk zal een Goed Doel om de risico’s te vermijden de nalatenschap beneficiair aanvaarden tot dat duidelijk is dat deze positief is, er dus meer baten zijn dan schulden.

Als u het Streekfonds niet tot erfgenaam benoemt, maar wel in uw testament bepaalt dat het recht heeft op een bepaald goed of geldbedrag uit uw nalatenschap (dit specifieke deel in uw testament wordt een legaat genoemd), dan is het Streekfonds – zoals we dit noemen – een legataris.
Met een legaat bepaalt u dus via uw testament dat u een bepaald bedrag in geld, een goed wenst na te laten aan een door u zelf uitgekozen (benoemde) persoon of instelling. Een legaat wordt vooral gebruikt door personen die iets willen nalaten aan personen die niet hun directe erfgenamen zijn. De legataris is niet aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap. Hij moet slechts de lasten, bijvoorbeeld de successierechten, die op het gelegateerd goed rusten voor zijn rekening nemen. Wel kunt u in uw legaat laten opnemen dat u wenst dat de successierechten die over het legaat verschuldigd zijn ook uit uw nalatenschap dienen te worden betaald.

Onze notaris kan op uw verzoek adviseren en ondersteuning bieden.
De Rivieren Notarissen
Parelplein 2
4284 GA Rijswijk (NB)
info@derivierennotarissen.nl
085-0220023
De Rivieren Notarissen – Juridisch advies op maat!

BIESBOSCH STREEKFONDS