ANBI

Het Biesbosch Streekfonds voldoet aan de ANBI-voorwaarden. Een ANBI is een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Een ANBI kent een aantal belastingvoordelen. Zo mogen donateurs hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.

Onderstaand vindt u informatie in verband met de ANBI eisen.
Dossiernummer ANBI 85 584
Fiscaalnr. en RSIN nr. 8520.48.907
KvK nr. 56267452

BIESBOSCH STREEKFONDS