Home

In onze mooie regio rondom het Nationaal Park De Biesbosch is een prachtig landschap te zien met een grote verscheidenheid aan natuur, cultuur en historie. Een gebied waar het bruist van de initiatieven om de regio te versterken.
Het Biesbosch Streekfonds zet zich in voor het behoud en de versterking van de kernkwaliteiten van de Biesboschregio, ondersteunt allerlei initiatieven en zoekt hiervoor financiële steun. Deze steun komt ten goede aan projecten die bijdragen aan een duurzame gebiedsontwikkeling. Sinds 2016 maakt het Beleef & Geef fonds onderdeel uit van het Biesbosch Streekfonds. Ondernemers rondom de Biesbosch werken samen in dit fonds.

BIESBOSCH STREEKFONDS