Welkom

Het Streekfonds zet zich in voor het verkrijgen van gelden voor het behoud en de versterking van de kernkwaliteiten van de Biesboschregio. De gelden komen ten goede aan projecten die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van het gebied.

Waar komt het geld van het Streekfonds vandaan?

De middelen worden verkregen via donaties, de supportactieloterij, giften en legaten. Daarnaast krijgt het fonds geld via de Rabobank Streekrekening. Dit is een internetspaarrekening voor bedrijven en organisaties met een variabele, marktconforme rentevergoeding. Rekeninghouders kunnen een percentage van de ontvangen rente aan het Streekfonds schenken. Over de vergoede rente aan de rekeninghouder schenkt de Rabobank tegelijkertijd een bonus van 5% aan het Streekfonds.

Donatie aanvragen

Het Biesbosch Streekfonds stelt geld beschikbaar voor projecten die zich richten op de ontwikkeling, versterking en het behoud van de gebiedskwaliteiten van de Biesboschstreek. U kunt de Stichting Biesbosch Streekfonds vragen om een donatie te verstrekken uit het streekfonds.  Waaraan een donatie-aanvraag moet voldoen en hoe deze wordt behandeld, leest u hier..

Waarom een Streekfonds?

In onze mooie regio is een prachtige verscheidenheid te zien van natuur, cultuur en historie. Daarnaast bruist het van de initiatieven om de regio te versterken. Het Biesbosch Streeknetwerk, waar het Streekfonds onderdeel van is, ondersteunt allerlei initiatieven. En daar waar een financiële ondersteuning nodig is, kan een beroep worden gedaan op het Streekfonds.

Word Supporter of Donateur van het Streekfonds!

Ook u kunt het Streekfonds helpen om onze mooie streek verder te ontwikkelen. Dat kunt u doen door een bedrag te doneren op rekeningnummer NL91 RABO 0176990631 t.n.v. Biesbosch Streekfonds.

Wilt u de regio structureel ondersteunen? Wordt dan Supporter. U neemt voor € 5,50 deel aan de loterij, maakt kans op schitterende prijzen en helpt de prachtige Biesboschregio.

Als bedrijf of instelling kunt ook een Streekrekening openen bij de Rabobank. Bel Rabobank Altena voor meer informatie: 0183 507 500.

ANBI

anbi logoHet Biesbosch Streekfonds voldoet aan de ANBI-voorwaarden. Een ANBI is een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Een ANBI kent een aantal belastingvoordelen. Zo mogen donateurs hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.

Onderstaand vindt u informatie in verband met de ANBI eisen. Wilt u meer weten over ANBI, klik dan hier.

Dossiernummer ANBI 85 584
Fiscaalnr. en RSIN nr. 8520.48.907
KvK nr. 56267452

Documenten

pdfBeleidsplan Biesboschdelta
pdfAcountantsverklaring 2014
pdfBalans Verlies en Winst Streekfonds 2014
pdfBalans Verlies en Winst Streekfonds 2015
pdfToelichting toekenning projecten
pdfAccountantsverklaring 2015

Hoe werkt het Streekfonds?

Iedereen met een idee, een project of welk ander initiatief dan ook dat past binnen het denken van het Biesbosch Streeknetwerk, kan een aanvraag indienen voor financiële steun. Daarvoor heeft het Streekfonds een aanvraagprocedure en een beoordelingsprocedure. Meer hierover leest u op 'Donatie aanvragen'. 

Wie kan ik bellen of mailen?

Peter Groenestein
Voorzitter Biesbosch Streekfonds
Tel: 06 51 568 309 of stuur een email

Ries Boevé
Penningmeester Biesbosch Streekfonds
stuur een email

Contact

Voor al uw vragen.

Stichting Biesbosch Streekfonds
P/a Provincialeweg Zuid 50
4286 LM  Almkerk

 1. Uw naam*
  Ongeldige invoer
 2. Straat + nummer*
  Ongeldige invoer
 3. Postcode*
  Ongeldige invoer
 4. Plaats*
  Ongeldige invoer
 5. Uw emailadres*
  Ongeldige invoer
 6. Uw telefoonnummer
  Ongeldige invoer
 7. Uw vraag
  Ongeldige invoer